MANDALY SÍLY – Klaus Holitzka - FONTÁNA

Energie

Energie Jsem výrazem životní síly. Jsem pevně rozhodnutá své životní cíle proměnit ve skutečnost. Síla vůle je důležitá pro můj život. Využiji jí.  

Síla temenní čakry

Síla temenní čakry   Díky nejvyšší čakře na temeni hlavy mohu vnímat, jak se do mě vlévá bělozlaté světlo a spojuje mě s kosmickou energií.   Tady splývá mé nejvlastnější „bytí ve Světě“ s universálním bytím.   V tomto silovém poli jsem jedno s „Veškerenstvem“

Duševní životní síla

Duševní životní síla Má duševní životní síla je části věčnosti. Je příčinou mé tělesné a duchovní skutečnosti.

MANDALY ORIENTÁLNÍ – Klaus Holitzka - FONTÁNA

Orientální 1

Od okamžiku, kdy jsem vyslechl první milostný příběh, začal jsem se ohlížet po Tobě, nevěda, jak jsem slepý. Neboť milující se nesetkávají jednoho dne na nějakém místě. Jsou již navždy jeden ve druhém přítomní.   Rúmí

Orientální 2

Bůh je láska. Je-li bůh láskou pak je láska svatá Inayat-Khan, Sofijské poselství    

Orientální 3

Pokaždé, když z tebe světlo vystupuje, světlo k tobě také sestupuje….   Kubrá

Orientální 4

Já jsem Tím, jehož miluji, a On, jehož miluji, je mnou. Jsme dva – pouze v jednom těle. Aviíš-li mne, vidíš Jeho. Avidíš-li Jeho, vidíš nás oba. Al-Halládž

Orientalní 5

Láska přichází z věčnosti a jde do věčnosti a v osmdesáti tisících světů není nikoho, kdo by se zní nenapil a nedošel nakonec k bohu.. Rabi a al –Adavijja, Legendy

Orientální 6

Hle, zemřel jsem jako kámen, a vzešel jako rostlina, umřel jsem jako rostlina a narodil se jako zvíře. Umřel jsem jako zvíře a stal jsm se člověkem. Nebojím se, že smrtí bych se stal něčím menším! Až zemřu jako člověk a budu obětován jako anděl, stane se ze mne nepochopitelný, Boží dech. Rúmi:...

Orientální 7

Čtyři brány poznání První bránou je poznání sama sebe, druhou poznání Boha, třetí bránou poznání tohoto světa, čtvrtou pak poznání světa onoho. Al-Ghazalí, Elixír blaženosti  

Orientální 8

Snaž se myslet na Boha tak, že zapomeneš sám sebe a rozplyneš se ve Významném, neboť již není vzývání a toho, kdo vzývá. Rúmí, Básně

Orientální 9

Milujeme Toho, jenž je naším počátkem a cílem. To, co z něj můžeme zahlédnout svým tělesným zrakem, je krása, která nás obklopue. Ta součást Milovaného, jež je našim očím neviditelná, je vnitřní krásou, skrze niž k nám Milovaný promlouvá. Inayat-Khan, Sofijské poselství

Orientální 10

Existují dvojí. Vědění a bytí. Snadno lze pravdu poznat, avšak velmi těžké je pravdou být. Smysl života nespočívá v poznání pravdy, naplňuje se tím, že se pravdou stává. Inayat-Khan, Sofijské poselství  

1 | 2 >>

INDICKÉ JANTRY –Sitara E. Eggeling - FONTÁNA

Hari Óm jantra

Óm je jméno pro vnitřní Já. Země mě naučila trpělivosti a velkorysosti. Oceán mě naučil zůstat navzdory bouřkám tímtéž. Oheň mě naučil oběti, abych jasně hořel. Vzduch mě naučil všude se pohybovat volně a nezůstávat na místě. Voda mě naučila, jakou čistotu potřebuji pro své zdraví. Nebe mě naučilo...

Gájatrí-jantra

Óm Vhuč Bhuvar Svaha svým krokem a chůzí Tat Savitu Varenyam a vyrovnaností života Bharga Davasya Dhimahi meditueme o slávě.   Nejstarší známá mantra, zpěv Gájatrí  

Jantra srdce

Stoupáš, mullo na minaret? Není hluchý, slyší tě i dole. Kvůli němu voláš k motlitbě: hledj ho ve svém srdci!   Šrí Káhir, Benáres  

Jantra trojůhelníku

Duch předchází věci, Duch rozhoduje: vycházejí-li tvá slova a tvé činy ze zachmuřelého ducha, pak tě následuje nezdar, jako vůz tažné zvíře.   Buddhistické přísloví

Kvadrátická jantra

Jak déšť teče do domu, který nemá dost pevnou střechu, tak žádost proniká do srdce, když se nestaráme o své myšlení.   Buddhistické přísloví

Jantra kruhu

Překrásná růže, která nevoní, je slovo bez činu: jen krásně zní. Z růe krásné vůně jemná jsou slova činy podepřena.   Buddhistické přísloví  

Jantra páté čakry

Pravda je mimo slova:ni ústa ke kázání, ni ucho k poslouchání.   Šrí H.W.L. Poonja  

Mája-jantra

Jména a formy, vše vnější je mája. Hledíš-li na tato jména a formy, promeškáš podstatné. Pokud se díváš na prsten, nevidíš zlato. Když zmizí jména a formy, objeví se jejich podstata, bytí. Jména a formy nesouvisí se štěstím, neboť v každém jménu a tvaru se něco skrývá, a to je...

Jantra vzduchu

Blažený, kdo zapomene na představy svých přání. Navrať se k počátku a spočineš ve štěstí. Tento jednoduchý obrat tě učiní šťastným a prostým vší touhy.   Šrí H.W.L. Poonja

Jantra druhé čakry

Žij inteligentně. Svět je tu na to, abychom si jej užívali! Je v něm tak mnoho. Otevři oči a žij moudře: svět je tak krásný a je tady pro tebe, abys v něm něco vytvořil. Moudrý však usiluje o víc: snaží se být tím, kdo vidí krásu, tím, kdo rozhoduje o tom, co je krásné……   Šrí H.W.L....

Jantra ohně

Máš-li vroucnou touhu po svobodě, máš vše, co potřebuješ. Toto přání sežehne celý svět, i Tvé ego a ztotožnění s tělem. Rozdmýchej plameny své touhy, a pokud ještě něco přebývá, hoď to hned zpátky do ohně. Šrí H.W.L. Poonja  

Jantra půlměsíce

Ve velkém srdci vše zůstává. Z tvého pravého srdce se nic neztrácí. Vše ve vesmíru, od tohoto místa až po nezměrné dálky, od hor až po galaxie, je pouze bod ve Tvém srdci.   Šrí H.W.L. Poonja

Jantra korunní čakry

Smysl života spočívá v nalezení vnitřního míru, v lásce ke všem bytostem a poznání svého Já. Poznej sebe sama, a pozná všechno! Šrí H.W.L. Poonja

Jantra slunečního kola

Vynořujíce se z temnot obracíme se vzhůru ke světlu. Dosáhli jsme k bohu bohů, ke Slunci, nejvyššímu světlu! Hymna...

Jantra čakry třetího oka

Hledajícím je ten, který hledá sebe sama. Šrí Nisargadatta Mahárádž

Kundalini – jantra

Tu ve tvém těle, jsou posvátné řeky, zde je Slunce a měsíc a všechna poutní místa. Neviděl jsem žádný chrám, který by byl krásnější než mé vlastní tělo. Mistr Satana

Jantra vody

Vlny jsou na hladině moře. Ponoříš-li se hlouběji, již nenajdeš žádné vlny, je tam klid. Listy a větve v koruně stromu se hýbou, avšak kmen nikoliv. Rozum také rodí spoustu myšlenek, zatímco Tvé pravé Já zůstává klidné. Pokud uskutečníš tuto pravdu, klid Tvého Já již nikdy nebude narušen. Šrí...

Ganeša-jantra

Blázen ustaraně říká: „Mé peníze, mé děti!“ Vždyť nemá ani sám sebe, jak by mu mohly patřit děti nebo peníze! Buddhistické přísloví  

Tripúra-jantra

Tripúra-jantra- Bdělé vědomí, snění spánek jsou jevy, které Já pozoruje, přitom ale spočívá v sobě, ve stavu prostého vědomí. Může se někdo jen na okamžik oddělit od svého já? Šrí Rámana Mahariši

Záznamy: 1 - 19 ze 19

MANDALY TIBETSKÉ – Tatjana Blau – FONTÁNA

Bylina, lék a dvojité dordže

Bylina, lék a dvojité dordže- Bylina znamená konec koloběhu zrození a smrti. Nádoba s pokličkou je symbolem působení léku zbaveného jedu. Používá se k vysvobození těch, kteří podlehli duchovním jedům. Zároveň to znamená odstranění veškerého utrpení a definitivní vyléčení. Dvojité dordže...

Dordže a zvonky

Dordže a zvonky- Dordže, hromoklín, upozorňuje na nezničitelnost pravdy a je symbolem vítězství poznání nad nevědomostí. Zvonky, směřující do středu této mandaly vytvářejí kříž a znázorňují minulost, pomíjivost. Dordže a zvonek vedle sebe v jednom motivu znamenají, že cesta a cíl jsou jedno....

Slunečník

Slunečník je symbolem vítězství. Buddhovy nauky nad neshodami, nesouladem a překážkami. Láska a soucit jsou zdrojem největšího štěstí, neboť je prostě v naší povaze, že si jich nejvíce ceníme. Potřeba lásky je hluboce lidská. V ní se vyjadřuje naše vzájemné propojení. J.S.Dalajlama

MANDALY LÁSKY – Lucie Hrochová –LUKÁŠ NĚMEC

Mandala lásky 1

Odpuštění druhým lidem.

Mandala lásky 2

Láska k partnerovi.

 

Wellnesslineclub kontakt

Wellnessline-club,ENKAUSTICKÉ MALOVÁNÍ, Enkaustika,malování horkým voskem, enkaustická žehlička, novodobá enkaustika, Enkaustický papír, Enkaustické potřeby pro začátečníky, Enkaustické vosky, Enkaustická vyhřívací deska, Enkaustická horkovzdušná pistole,wellnessline,wellness,fitness,feng shui,orientální tanec,M.Kralová

Email:dance @ milaelkral.cz ,

www.milaelkral.cz

www.wellnesslineclub.cz