Bylina, lék a dvojité dordže

Bylina, lék a dvojité dordže

Bylina, lék a dvojité dordže-

Bylina znamená konec koloběhu zrození a smrti. Nádoba s pokličkou je symbolem působení léku zbaveného jedu. Používá se k vysvobození těch, kteří podlehli duchovním jedům. Zároveň to znamená odstranění veškerého utrpení a definitivní vyléčení. Dvojité dordže uprostřed, hromový klín, znázorňuje završení veškerého konání.

Svébytné Já si pomáhá samo. Jiný pomocník se ještě nenašel. Jsi-li sobě tím nejlepším pomocníkem, přemohl si sám sebe.

Dhammapada, verš 159