Dordže a zvonky

Dordže a zvonky

Dordže a zvonky-

Dordže, hromoklín, upozorňuje na nezničitelnost pravdy a je symbolem vítězství poznání nad nevědomostí. Zvonky, směřující do středu této mandaly vytvářejí kříž a znázorňují minulost, pomíjivost. Dordže a zvonek vedle sebe v jednom motivu znamenají, že cesta a cíl jsou jedno. Lotosy na obvodu mandaly představují vedle čistoty o sobě také čistotu počátku: z bahna jezera, v němž mají kořeny, roste neposkvrněný květ a zrcadlí se na hladině.

Celé naše bytí spěchá jak podzimní mraky, zrození a smrt bytostí jsou jako pohyby tance. Život se podobá blesku, jenž se na nebi zjeví: je jako bystřina, která se řítí ze stráně dolů.

Budha