Jantra vzduchu

Jantra vzduchu

Blažený, kdo zapomene na představy svých přání. Navrať se k počátku a spočineš ve štěstí. Tento jednoduchý obrat tě učiní šťastným a prostým vší touhy.

 

Šrí H.W.L. Poonja