Kundalini – jantra

Kundalini – jantra

Tu ve tvém těle, jsou posvátné řeky, zde je Slunce a měsíc a všechna poutní místa. Neviděl jsem žádný chrám, který by byl krásnější než mé vlastní tělo.

Mistr Satana