Orientální 2

Orientální 2

Bůh je láska. Je-li bůh láskou pak je láska svatá

Inayat-Khan, Sofijské poselství