Orientální 10

Orientální 10

Existují dvojí. Vědění a bytí. Snadno lze pravdu poznat, avšak velmi těžké je pravdou být. Smysl života nespočívá v poznání pravdy, naplňuje se tím, že se pravdou stává.

Inayat-Khan, Sofijské poselství