Orientální 11

Orientální 11

Nic ti není bližší, než jsi ty sám sobě. ||Pokud však neznáš sám sebe, jak chceš poznávat jiné?

Al-Ghazalí, Elixír blaženosti