Orientální 7

Orientální 7

Čtyři brány poznání

První bránou je poznání sama sebe, druhou poznání Boha, třetí bránou poznání tohoto světa, čtvrtou pak poznání světa onoho.

Al-Ghazalí, Elixír blaženosti