Orientální 8

Orientální 8

Snaž se myslet na Boha tak, že zapomeneš sám sebe a rozplyneš se ve Významném, neboť již není vzývání a toho, kdo vzývá.

Rúmí, Básně