Slunečník

Slunečník

Slunečník je symbolem vítězství. Buddhovy nauky nad neshodami, nesouladem a překážkami.

Láska a soucit jsou zdrojem největšího štěstí, neboť je prostě v naší povaze, že si jich nejvíce ceníme. Potřeba lásky je hluboce lidská. V ní se vyjadřuje naše vzájemné propojení.

J.S.Dalajlama